Edu-Care
StepUp

Støt og gør en forskel.

Daycare – reliefcare og familycare

DayCare – kindergarten – preschool

Formålet med DayCare er; at sikre det enkelte barns trivsel og sunde udvikling, kendskabet til skolekulturen og at skabe forudsætninger, der gør barnet bedre i stand til at frekventere det officielle skolesystem.

Målgruppen er udsatte børn med svære livsvilkår. Børn, der vokser op under utrygge og ustrukturerede rammer.

Børnene kan desuden kendetegnes ved mere generelle tegn på omsorgssvigt, dårligt helbred og nogle har kognitive problemstillinger. Børnene kan have været udsat for eller vidne til seksuelle overgreb og vold.

Børnene undervises hverdage mellem 8-14 i engelsk, matematik og samfundsfag. Derudover er der afsat tid til sang og leg.
Børnene tilbydes morgenmad og frokost og har healthcare insurance.

Tilbuddet for børnene er gældende over en årrække (som vi kender det med børnehaver/førskole i DK)

ReliefCare – aflastningspladser for de mest udsatte og sårbare børn

Formålet med ReliefCare – aflastning er; at kompensere for manglende forældrekompetencer og understøtte et trygt og omsorgsfuldt fundament for barnet, at tilbyde barnet en hverdag præget af stabilitet med mulighed for at opbygge sociale kompetencer samt styrke evnen til at indgå i tillidsfulde relationer. Målgruppen er børn, hvor familien og barnet i en periode kan have behov for aflastning. Dette kan være grundet eskalering af problemstillinger i familien, sygdom eller dødsfald. Børn med svære traumer og alvorlig omsorgssvigt er ikke inkluderet i målgruppen.

Barnet tilbydes trygge rammer og et omsorgsfuldt miljø, der minder om en almindelig hverdag med en fast caretaker på centret.

Der er maximalt fire børn i ReliefCare i samme periode.

En betingelse for ReliefCare er, at forælderen deltager i forælderkurser.

Familycare – forældrekurser for de mest udsatte familier

Formålet med forældrekurser er dels at styrke forældre-barn-relationen dels at motivere og synliggøre forældrenes potentialer og muligheder for at påbegynde uddannelse eller komme i job/starte virksomhed. Det primære mål med forældrekurserne er at øge den enkelte families sociale mobilitet.

Målgruppen er: Forældre med børn i aflastning – ReliefCare. Forældre til de mest udsatte og sårbare børn. Forældre med et sparsomt netværk. Forældre med potentiale til at komme i uddannelse eller job.

Målet er at styrke forældrekompetencerne samt udvide forældrenes netværk og motivere til uddannelse og job. 

Et af de vigtigste parametre er at øge den sociale mobilitet. Det fordrer, at forældrene bliver klar over og tager ansvar for fremtiden og familiens trivsel. Herunder især vigtigheden af, at barnet på sigt frekventerer de offentlige tilgængelige skoler, samt støttes i at lære et engelsk og en skolekultur, der vil hjælpe barnet til at navigere i et mere traditionelt skolemiljø.

StepUp

Vi hjælper udsatte børn i Ghana

Bliv sponsor. Gør en forskel.  »

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop